PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

img-17b.jpg

Motto: 1: ► Nečinnost znamená slabost, 2: ► Každý si dovolí tolik, kolik je mu dovoleno, 3: ► Chceš-li mír, připrav se na válku, 4: ► Možnost volby lidi kazí, 5: ► Když cítíme, že nás někdo kope do zadku, znamená to, že běžíme v čele.

Věk: ... ten už se neříká

Zájmy: - školství obecně a řídící činnost v něm (SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická v Ústí nad Labem, 1. česká rocková kytarová škola), autor učebnic, encyklopedií, muzikolog, skladatel, spisovatel, autor beletrie, autor přednášek na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, autor výukových programů, akreditovaných MŠMT, autor monografií a historicko-hudebních studií (přes tisíc třista článků), stálý dopisovatel magazínu MUZIKUS, autor hudebních celků, notových sešitů a multimediálních kompozic, člen několika poradních týmů MŠMT, zastupitelská činnost, člen řady Rad, Výborů, Komisí, Komor a Organizací, držitel čestného titulu Ceny hejtmana Ústeckého kraje za přínos kultuře, držitel Ceny náměstka hejtmana Ústeckého kraje za významný přínos ke školství, kytarista a zpěvák souboru Stará škola - ►  více viz Evropská encyklopedie Who Is Who (v České republice), Verlag für Personenenzyklopädien AG nebo například na facebookových profilech (https://www.facebook.com/profile.php?id=100011767743317) nebo (https://www.facebook.com/gibson.marshall.1)

Oblíbené stránky: ►  www.stsul.cz, ► www.stara-skola.com, ► www.muzikus.cz, ►  www.ujep.cz, ► www.bandzone.cz/staraskola,